Senado de EUA inició debate del T-MEC, se prevé será ratificado